Alapítás A kiadót Kállay Kotász Zoltán alapította egyéni vállalkozóként, és 2019. december 11-én jött létre, a tevékenységi kör – könyvkiadás – felvételével, illetve a névhasználat bejegyzésével. A tényleges működését 2020. nyarán kezdte meg, első kiadványa Ásványi Tibor Aphrodité a lépcsőfordulóban c. kötete volt, mely egyúttal a Napsütötte sávig sorozat negyedik darabjaként jelent meg. Az elsőkötetes költőket bemutató könyvsorozatnak a gondozását a kiadó a Műpártolók Egyesületétől vette át. 

 

Miért Dr. Kotász? A cégnév egyszerre utal az alapítóra és Bacsó Péter 1969-es kultikus filmjében, A tanú-ban szereplő – vagyis éppen nem szereplő, csak említések szintjén megjelenő – állami ítéletvégrehajtóra, dr. Kotászra.

Hagyományosan a könyvkiadók a náluk jelentkező szerzők kéziratai felett kritikát gyakorolnak, “ítéletet mondanak”, mostanság azonban ehelyett legtöbbször csak az igen vagy nem közlésére szorítkoznak. A Dr. Kotász Könyvkiadó neve azt is jelzi, hogy a cég szeretne kritikai hozzáállást képviselni – meglehet ez gyakorta fájdalmasabb, de hosszabb távon mindig üdvösebb a szerzők számára is.

A kiadó nem indított saját online folyóiratot, viszont 2024. februárjában megállapodott az Irodalmi Élet vezetőségével, hogy egymás „háttérintézményévé” válnak, vagyis az Irodalmi Életen publikáló szerzők lehetőséget kapnak, hogy a kiadónál kötettervekkel jelentkezzenek, illetve a kiadónál kötettel megjelenő szerzők online publikációs térhez jutnak az Irodalmi Életen.

Hitvallás  

Könyvet közreadni – íróbarátaimtól hallottak és saját élményeim alapján is mondom – misztérium, a gondolatközvetítés, “világteremtés” csodája, miközben természetesen a könyv írója számára beavatás és kitüntetés is. Így van ez még mindig, ma is, amikor oly könnyű egy kéziratot gyorsnyomdába adni, és néhány nap múlva a könyv-testet kézbe venni, forgatni?

Az 1990-es rendszerváltás előtti évtizedekben nem létezett magánkiadás, a szerzőknek nem csak az érték mércéjének, hanem mindenféle egyéb, irodalmon kívüli – leginkább politikai: a rendszerhűség – szempontnak meg kellett felelniük, mégis, a hosszas kiadási procedúrák azzal a kényszerszülte hozománnyal járhattak, hogy a szerzők többször átgondolhatták, csiszolgathatták az írásukat, elmélyíthették a “kódolás”-t – talán ezért is született számos emblematikus, nagy mű a 60-as, 70-es és 80-as években. 

A Dr. Kotász Könyvkiadó szeretne partnere lenne a művészeknek abban, hogy jelentős, letisztult műveket alkothassanak, ezek a művek igényes formában jelenjenek meg, kerüljenek az olvasók kezébe – és a szerzők ne érezzék anyagilag sem kizsákmányolva magukat. A hozzánk érkező kéziratok megjelentetéséről tehát csak hosszas mérlegelés után döntünk, ha pedig elutasítunk, igyekszünk kritikát megfogalmazva, párbeszédet folytatva tenni azt.

Bár a könyvkiadás költségei – elsősorban a nyomdai árak csökkenése miatt – az elmúlt 15-20 évben jelentősen mérséklődtek, számos kiadó ezt nem érvényesíti, és szemérmetlenül nagy hasznot tesz zsebre a szerzők kárára. Alkotói ösztöndíjhoz, könyvkiadási támogatáshoz csak szűk kör jut, ezért az írók zöme saját maga fedezi a műveinek megjelenési költségeit – ez egyfelől azzal jár, hogy az írást hivatás helyett kénytelenek költséges hobbiként megélni, másfelől számos kiadó mindenféle művet válogatás nélkül, “a szerző fizeti!” jelszóval olvasók elé ömleszt. A Dr. Kotász Könyvkiadó, mint elkötelezett irodalmi műhely és vállalkozás, azt az elvet követi, hogy egy könyv kiadásának összköltségén belül (akkor is, ha a kiadás támogatásból valósul meg, és akkor is, ha a szerző fizeti) a kiadó haszna a 20 százalékot ne haladja meg.

Értéket közvetíteni, igényesen, tisztességesen, megfizethető áron.

Szerkesztőség
Kállay Kotász Zoltán
Kállay Kotász Zoltán

Főszerkesztő

Tóth Csilla Ilona
Tóth Csilla Ilona

Vizuális szerkesztő

Kamocsay_Ildikó_(2022)
Kamocsay Ildikó

Lektorálás

Tillmann Pentele
Tillmann Pentele

Videó-szerkesztő

Majoros_Sándor_(2018)
Majoros Sándor

Vendégszerkesztő