Szerkesztés, lektorálás, szöveggondozás

A visszhangtalanságnak és a lakonikus válaszoknak a korát éljük, ezért a kiadónk különösen fontosnak tartja, hogy a hozzá forduló szerzők – ha igénylik – kritikához jussanak, lektorálásban részesülhes-senek. A lektorálás felölelheti a teljes folyamatot, alkotói segítségnyújtáson, szöveggondozáson át egészen a kötetszerkesztésig.

A könyvkiadó szerkesztője, lektora Kamocsay Ildikó

Átkelők - frissen a nyomdából (3)
Kamocsay Ildikó Átkelők c. kötete (Dr. Kotász Könyvkiadó, 2022)