A Dr. Kotász Könyvkiadó

 

pályázatot hirdet

 

“Családi emlék-mentés”

 
címmel XX. századi dokumentumanyagok felkutatására, bemutatására, megjelentetésére.
 
 
Olyan nyomtatásban még nem publikált szöveges dokumentumokat (hivatalos iratokat, leveleket, naplójegyzeteket, visszaemlékezéseket) és/vagy fényképfelvételeket várunk,  amelyek a családi, magánjellegű vonatkozásokon túl fényt vetnek az adott korra, esetleg eddig ismeretlen, feldolgozatlan tényeket, adatokat tartalmaznak.

 

A kiíró elsősorban az 1945-1990 közötti időszakból származó dokumentumokat vár, de ennek nincs kizárólagossága, az elbírálás során nem élvez prioritást, a pályázati anyagok túlnyúlhatnak ezen az időszakon, illetve teljesen kívül is eshetnek.

 

Ha a pályázók szövegeket és képeket is küldenek, elvárjuk, hogy a kétfajta egység szervesen, jól értelmezhetően kapcsolódjon egymáshoz.

 

Terjedelmi korlát nincs, de kérjük, hogy a beküldött szövegállomány mérete a 150 ezer karaktert ne haladja meg (a teljes dokumentumanyag lehet terjedelmesebb, de ezt csak nyertes, kiválasztott pályázat esetén kérjük el további feldolgozáshoz). A képmellékletek együttes mérete is (tömörítve) lehetőleg maradjon 1 gigabyte alatt.

 

A pályázatok érvényességének feltétele, hogy a pályázók egy rövid (legfeljebb 4000 karakteres) összefoglalóban fejtsék ki, szerintük miért érdekes az anyaguk. Ezt az összefoglalót külön word- vagy pdf-dokumentumként kérjük a pályázathoz csatolni. 

 

A pályázók a pályázatuk beküldésével külön nyilatkozat nélkül is kijelentik, hogy az általuk beadott anyagoknak jogbirtokosai (jogörökösei), és ezzel kapcsolatos későbbi viták esetén kizárólagos felelősséget vállalnak.

 

A beérkező pályázatokat zsűri bírálja el, a kiválasztott anyagokat (várhatóan 3-5) a kiadó könyv formájában megjelenteti, a pályázónak tiszteletpéldányokat juttat, további példányokat pedig könyvtáraknak, kutatóknak ad át. A kötetek könyvkereskedelmi forgalmazásáról a kiadó később dönt.

 

A pályázaton a részvétel ingyenes, regisztrációs díjat nem kell fizeni, a nyertes pályázóknak a kötetmegjelenéshez anyagilag hozzájárulniuk nem kell.

 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat határidejét meghosszabbítsa, a lezárás után a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa, a kiadásra kerülő,  kiválasztott anyagok (kötetek) számát csökkentse vagy növelje.

 

A zsűri tagjai:

 

Tóth Csilla Ilona fotográfus
Dr. Klemm László irodalomtörténész
Kállay Kotász Zoltán, a Dr. Kotász Könyvkiadó vezetője
 
A zsűri szükség esetén külső szakértőket is bevonhat az elbírálásba.

 

Beküldési határidő:

 

2023. december 11.

 
 
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az alábbi címre várjuk:
kotaszkonyv@gmail.com
 
Kérjük, hogy a pályamunkák szöveges részeit word- vagy pdf-dokumentumként küldjék, a képmellékleteket jpg-formátumban. Az e-mail tárgyaként szerepeljen: “Családi emlék-mentés”.

 

A beküldéshez javasoljuk a google drive-link, illetve a WeTransfer vagy Droppy.ch fájlküldő oldalak használatát.

 

Köszönjük mindenkinek, aki pályázatával megtisztel minket!